21.7.2024 14:05:19
קריירה בשב"כ

"קואליציית הצדקה" – מיפוי וניתוח מערך מימון כספי טרור

28/09/2009

רקע

חמא"ס היא תנועה אסלאמית, שהוקמה ברצועת עזה בדצמבר 1987 בידי השיח' אחמד יאסין (חמא"ס-מילון ארגונים). התנועה פועלת ברוח רעיונות "האחים המוסלמים", אך בשונה מהן היא מציבה את סוגיית פלסטין בראש סדר העדיפויות (לפני החתירה להשלטת האסלאם בעולם המוסלמי, כפי שדוגל הזרם המרכזי של "האחים המוסלמים"), ומקדשת את "הג'האד" (מלחמת קודש) כדרך להשגת מטרותיה, וכמצווה שהיא חובה אישית על כל מוסלמי.

למימוש מטרותיה הקימה חמא"ס מערך תשתיתי-חברתי ("דעווה") המבוסס על כספי צדקה, הנתרמים ב"שטחים" ובעולם במסגרת מצוות "הזכאת" (=צדקה) הנהוגה באסלאם. כספים אלה משמשים בחלקם לתמיכה בטרור כאשר הם משולמים לפעילי טרור, למתאבדים, לאסירים ולבני משפחותיהם.

בנוסף, החל מהקמתה חתרה חמא"ס לשילובן ההדרגתי של אגודות צדקה אסלאמיות שהוקמו ב"שטחים" על ידי "האחים המוסלמים" (עוד בתחילת שנות ה-70), וכן להשתלטות על ועדות צדקה השייכות ל-"ווקף" (מערכת ההקדשים של האסלאם) ולעמותות פרטיות, והפכה אותן לגופים המזוהים עמה לגמרי, ובפועל, לחלק בלתי נפרד מהתנועה.

במקביל להשתלטות על אגודות הצדקה ב"שטחים", רתמה חמא"ס לשימושה גם קרנות צדקה של תנועת ה"אחים המוסלמים", שפעלו מתחילת שנות ה-90 בארה"ב ("קרן האדמה הקדושה") ובאירופה, ואשר במסגרת שיתוף הפעולה ביניהן העבירו מדי שנה מיליוני דולרים לאגודות ב"שטחים". בין הקרנות שפעלו באירופה לפני "אינתיפאדת אלאקצא" יצוינו: קרן "אינטרפאל" בבריטניה, "קרן לתמיכה וסולידאריות עם העם הפלסטיני" (CBSP) בצרפת, וסניפי "קרן אלאקצא" בגרמניה, הולנד, בלגיה, דנמרק ושוודיה.

עם פרוץ "אינתיפאדת אלאקצא" (בשלהי שנת 2000) גבר הצורך לתיאום פעולות כלל הקרנות ב-חו"ל המסייעות ל-חמא"ס, ולפיכך הוקמה "קואליציית הצדקה".

קואליציית הצדקה

"קואליציית הצדקה" – ""UNION OF GOOD, ובערבית – "איתלאף אלחיר" (להלן "הקואליציה") הוקמה במאי 2001 כאמור, על רקע "אינתיפאדת אלאקצא". תחילה פעל

הגוף כפרויקט לגיוס כספים תחת השם "פרויקט 101 הימים", ובהמשך הפך לארגון הגג של קרנות הצדקה האסלאמיות המזוהות עם חמא”ס ותנועת ה"אחים המוסלמים".

הקמת "הקואליציה" – שמשרדה הראשי ממוקם בסעודיה – יצרה למעשה "תמנון כלכלי" רב זרועות, המאגד בתוכו קרנות ואגודות צדקה אסלאמיות, הפועלות ברחבי העולם המערבי ובמדינות ערב והאסלאם. בין האגודות הבולטות המרכיבות את "הקואליציה" יצוינו: במדינות המזה"ת ואפריקה - "הכנס העולמי לנוער מוסלמי" (WAMY) ו"הועדה לתמיכה בעם הפלסטיני" בסעודיה, "הקרן לתמיכה בעם הפלסטיני" בירדן ("אלמנאצרה"), וקרן – IHH בתורכיה; באירופה - "קרן האינטרפאל" הבריטית, "הקרן לתמיכה וסולידאריות עם העם הפלסטיני" (CBSP) הצרפתית, קרן "אלאקצא" וסניפיה באירופה; "קרן סנאביל אלקצא" השבדית, "קרן אלאקצא" בדנמרק, "קרן אלאקצא" ו"קרן אלאסראא" בהולנד, קרנות "ASP" ו-" "SHS בשוויץ, "קרן ABSPP" האיטלקית, קרנות "PHV " ו-""PVO באוסטריה, "קרן אלאקצא" הבלגית, "קרן האדמה הקדושה" בארה"ב (עד להכרזתה כבלתי חוקית ב-2001), ועוד.

בנוסף פועלת בחסות "קואליציית הצדקה" זרוע לבנונית, הנשלטת על ידי חמא"ס ונתמכת, בין היתר, על ידי איראן.

בפועל, "קואליציית הצדקה" היא גוף כלכלי רב עוצמה המרכז ומתאם תרומות מכלל הגופים המסונפים לו ומעבירם לאגודות הצדקה הפועלות בחסות חמא”ס ב"שטחים". בכירי הקואליציה פועלים מול מתאמים אזוריים, בדרך כלל, ראשי אגודות הצדקה המרכזיות בשטחי יהודה שומרון ורצועת עזה – שכאמור, בשליטת חמא"ס.

הכספים מועברים, בין היתר, כסיוע כספי וחומרי למשפחות מתאבדים ("שאהידים") ולאסירים ביטחוניים, וכן לתמיכה במוסדות חינוך, בהם מתבצעת הסתה שיטתית כנגד מדינת ישראל, בדגש על עידוד לביצוע פעולות טרור נגדה ונגד אזרחיה.

בראש "הקואליציה" עומדים :

סיכום

"קואליציית הצדקה" היא מערך גלובלי כלל עולמי מתואם ומאורגן היטב, הפועל לגיוס כספים והעברתם לאגודות צדקה אסלאמיות ב"שטחים". להלכה מדובר בכספי צדקה למטרות של סיוע כלכלי ועזרה הדדית, אך בפועל, הכספים המועברים לאגודות צדקה ב"שטחים", הנשלטות בידי פעילי חמא"ס, עושים דרכם לידי אסירים ועצורים ביטחוניים, שביצעו פעולות טרור כנגד מדינת ישראל, ולידי בני משפחותיהם של מחבלים. הכסף משמש גם לצרכים ארגוניים של חמא"ס כגון תמיכה במשרדי תעמולה ופרסום וכן במוסדות חינוך של התנועה, שם מוטמעת האידיאולוגיה של חמא"ס בקרב הציבור הפלסטיני ומתקיימת הסתה כנגד מדינת ישראל.

בהקשר זה יש לציין, כי התמיכה הציבורית הנרחבת לה זוכה חמא"ס היא פועל יוצא של "הכוח הכלכלי" של חמא"ס, שהתנועה עושה בו שימוש לקידום מטרותיה. וכך, מכיוון שבחמא"ס אין הפרדה בין המערכת לסיוע סוציאלי לבין המכלולים האחרים, כגון הפעילות הארגונית-פוליטית ופעילות הזרוע הצבאית, כספי הפעילות הסוציאלית הם למעשה "השקעה" לטווח ארוך, שמניבה את פירותיה בזיקה, בתמיכה ובהצטרפות לתנועה, ובסופו של התהליך בפעילות טרוריסטית.

בשנים האחרונות נעשו מאמצים רבים לשינוי התפיסה במאבק הבין-לאומי בכספי טרור.

נוכח ההכרה באיום שגלום בכך, גבר שיתוף הפעולה בין מדינות אירופה וארה"ב כנגד קרנות וגופים המעבירים כספים לחמא"ס, ובכלל זאת "קואליציית הצדקה", המהווה גורם משמעותי בשימור "הגב הכלכלי" של חמא"ס. מדובר בצעדים משמעותיים שננקטו, במסגרת המאבק במימון ארגוני טרור, וכן בהשגת שיתוף פעולה בין-לאומי להוצאת הארגונים אל מחוץ לחוק במדינות השונות.

21.7.2024 14:05:19