21.7.2024 13:44:48
קריירה בשב"כ

סקירה בנושא "הדעוה" - התשתית האזרחית של חמאס ותפקידה במימון טרור

חלק מכספי הצדקה שמרוכז בידי חמא"ס משמש למימון מוסדות התנועה ומטרותיה לרבות המאבק בישראל. קונקרטית, מדובר על מימון גופים השייכים ל-חמא"ס ושאינם משמשים לפעילות צדקה בלבד, ובפועל מעודדים טרור.
18/03/2009

"הדעוה" - התשתית האזרחית של חמא"ס ותפקידה במימון טרור

מנגנון "הדעוה" – התשתית החברתית-כלכלית של חמא"ס – הוא נדבך מרכזי בפעילות התנועה, ואחד האמצעים המרכזיים המשמשים בידה להשגת מטרותיה.

על-פני הדברים נועדה פעילות "הדעוה" של חמא"ס להקנות חינוך וערכים אסלאמיים לציבור הפלסטיני במטרה לקרבו לדת. בפועל, מטרת חמא"ס היא להרחיב ולבסס את מעמד התנועה בציבור הפלסטיני, לקרבו לרעיונותיה האידיאולוגיים, לרבות "הג'יהאד" נגד ישראל, ואף לצרף תומכים ומשתתפים לפעולות הטרור מטעמה.

בטווח הארוך – כוונת חמא"ס ליצור תשתית אזרחית חלופית, שתאפשר את החלפת השלטון החילוני של "הרשות הפלסטינית", בשלטון אסלאמי ברוח האידיאולוגיה של התנועה.

21.7.2024 13:44:48