21.7.2024 12:54:13
קריירה בשב"כ

שנה למבצע "עופרת יצוקה"

28/12/2009

 

חלק ניכר מירי זה התבצע תוך כדי מבצע "עופרת יצוקה" עצמו, במהלכו שוגרו לעבר ישראל 401 רקטות ו-135 פצצות מרגמה. לפיכך בפועל, לאחר המבצע עומד היקף הירי לעבר ישראל על 165 רקטות ו-152 פצצות מרגמה בלבד. מספרים אלה משקפים ירידה של מאות אחוזים בהיקף הירי תלול המסלול שמוצאו ברצועה.

להלן גרף השוואתי שנתי של שיגורי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל:

שיגורי רקטות ופצצות מרגמה מהרצועה בהשוואה בין השנים 2009-2008 (נתוני 2009 נכונים ל-23 דצמבר)

שיגורי רקטות ופצצות מרגמה מהרצועה בהשוואה בין השנים 2009-2008 (נתוני 2009 נכונים ל-23 דצמבר)

בפועל, כאמור, מספר השיגורים מאז סיום "עופרת יצוקה" הוא נמוך יותר.

להלן גרף התפלגות השיגורים ב-2009 בחתך חודשי:

נתוני שיגורי תלול-מסלול מהרצועה ב-2009 בחתך חודשי (נכון ל-23 דצמבר 2009)

נתוני שיגורי תלול-מסלול מהרצועה ב-2009 בחתך חודשי (נכון ל-23 דצמבר 2009)

 

הירידה בהיקף הטרור שמוצאו ברצועה לאחר "עופרת יצוקה", באה לידי ביטוי גם במתווים אחרים, שאינם ירי תלול מסלול. הירידה חלה בכל המתווים, אך בולטת במיוחד במתווי ירי מנשק קל וירי של נ"ט.

כך, בשנת 2009 נרשמו 59 פיגועים במתווה של ירי מנשק קל לעומת 227 פיגועים בשנת 2008, וכן 12 פיגועי ירי נ"ט לעומת 51 פיגועים בשנת 2008. גם בפיגועי מטען נרשמה ירידה: 16 פיגועי מטען ב-2009 לעומת 31 פיגועים ב-2008.

להלן גרף השוואתי:

פיגועים מהרצועה (ללא תלול מסלול) בהשוואה בין השנים 2009-2008 (נתוני 2009 נכונים ל-23 דצמבר)

פיגועים מהרצועה (ללא תלול מסלול) בהשוואה בין השנים 2009-2008 (נתוני 2009 נכונים ל-23 דצמבר)
מבחינת חמא"ס

הירידה בטרור הינה תוצאה גם של פעילותה לצמצום ירי תלול מסלול מהרצועה לעבר ישראל, תוך הפעלת השפעתה על ארגוני הטרור האחרים (בשכנוע או באכיפה בשטח) להימנע מכך.

לצד זאת, חמא"ס נערכת להתמודדות נוספת עם ישראל, ובמסגרת זאת היא שוקדת, מאז המבצע, על בניית עוצמתה הצבאית ושיפור יכולותיה. תהליך ההתעצמות צבאית כולל, בין היתר, הצטיידות באמל"ח מתקדם, אשר מוכנס לרצועה, לרוב באמצעות מנהרות הברחה.

אמל"ח זה – המגיע לרצועה בתמיכה איראנית ובמעורבות של סוריה – כולל, בין היתר, רקטות ארוכות טווח, שמטרתן להרחיב את רדיוס האיום על עורף ישראל.

 

נספח נתונים

להלן נתונים נוספים המקפים את הירידה בהיקף הטרור מהרצועה לאחר "עופרת יצוקה", וזאת, בפרספקטיבה של 5 שנים:

 

התפלגות הפיגועים מהרצועה בחתך שנתי (נתוני 2009 נכונים ל-23 דצמבר)

התפלגות הפיגועים מהרצועה בחתך שנתי (נתוני 2009 נכונים ל-23 דצמבר)

 

שיגורי רקטות מהרצועה בין השנים 2005-2009 (נתוני 2009 נכונים ל-23 דצמבר)

שיגורי רקטות מהרצועה בין השנים 2005-2009 (נתוני 2009 נכונים ל-23 דצמבר)

 

שיגורי פצצות מרגמה מהרצועה בין השנים 2005-2009 (נתוני 2009 נכונים ל-23 דצמבר)

שיגורי פצצות מרגמה מהרצועה בין השנים 2005-2009 (נתוני 2009 נכונים ל-23 דצמבר)

 

 

 

21.7.2024 12:54:13