21.6.2024 17:28:54
קריירה בשב"כ

ניצול מוסדות אזרחיים כמגן אנושי עבור חמאס

ניכרת מגמה מואצת של חמא"ס לאמץ לעצמה "שיטת התגוננות" – שהייתה קיימת גם קודם לכן – אך קיבלה תנופה מחודשת בעקבות "עופרת יצוקה" – להשתמש באוכלוסיית הרצועה כ"מגן אנושי".
16/05/2009

מעודכן ל- מאי 2009

הרציונל העומד מאחורי תפיסה זו של חמא"ס מתבסס על ההבנה כי ישראל עושה מאמצים כדי למנוע פגיעה באוכלוסייה אזרחית וחפה מפשע, ולפיכך גם במהלך "עופרת יצוקה" נמנעה מלפגוע בגורמי חמא"ס וביעדים של התנועה, שהסתתרו בתוככי האוכלוסייה האזרחית.

לפיכך, במסגרת היערכותה מחדש לאחר "עופרת יצוקה" בולטת התופעה של שימוש שעושה חמא"ס במוסדות רפואיים ובבתי חולים למטרותיה. כך בבתי חולים ברחבי הרצועה מוקמו משרדים ומטות של חמא"ס ומנגנוניה, לרבות תחנות משטרה, מתקני כליאה וחקירות ואף מחסנים לאחסון אמל"ח.

התופעה בולטת בעיקר בבתי החולים בעיר עזה, אך גם במקומות אחרים ברצועה, כדוגמת חן יונס, בהם השתלטה חמא"ס על מבני בתי החולים, קבעה בהם את משרדיה ומתקניה הביטחוניים, כולל מתקני חקירה וכליאה, והיא פועלת בתוכם תחת מטריית ההגנה של מבנה ציבורי הומאניטארי.

להלן מספר דוגמאות:

יצוין, כי גם קודם ל"עופרת יצוקה" היו מרבית משרדיה של חמא"ס, כולל מטות מנגנוני הביטחון וכוחות השיטור שלה ממוקמים בלב ליבו של השטח הבנוי. גם מבני תעשיית ייצור הרקטות והמחסנים לאחסון האמל"ח היו ממוקדמים במבנים מאוכלסים באזרחים. אך בתקופה האחרונה בולט הניצול הציני שעושה חמא"ס באוכלוסייה האזרחית, וקונקרטית בבתי החולים ברצועה, המהווים, מבחינתה, אמצעי מיגון אפקטיבי כנגד אפשרות של פעילות נגד ישרא

21.6.2024 17:28:54