28.2.2024 8:42:56
קריירה בשב"כ

חקירת פעילי חמא"ס במהלך מבצע "עופרת יצוקה"

28/01/2009

רקע

במסגרת מבצע "עופרת יצוקה" ברצועת עזה נעצרו בידי כוחות צה"ל עשרות פעילים, רובם של חמא"ס ומקצתם של ארגוני הטרור האחרים, והועברו לחקירה בשירות הביטחון הכללי.

בחקירתם מסרו הנחקרים מידע רב אודות פעילות הזרוע הצבאית של חמא"ס טרם המבצע ובמהלכו, ובכלל זאת אימונים צבאיים שעברו הפעילים, בניית מנהרות תופת ממולכדות ומנהרות טרור לפיגועי חטיפה. הנחקרים הודו כי חמא"ס השתמשה במסגדים, במוסדות ציבור, כולל בתי ספר, ובבתי פעילים כאתרים לאחסון אמל"ח, וכי ירי רקטי בוצע מאתרים אלה ומאזורים מרובי אוכלוסין מתוך הנחה כי ישראל תימנע מפגיעה בהם. בנוסף, מסרו הנחקרים על יחסם של פעילי חמא"ס למתנגדי התנועה, הן מקרב גורמי פת"ח, אשר נורו ברגליהם ואף נרצחו, והן מקרב האוכלוסייה הפלסטינית שהעזו להעביר ביקורת על התנועה, כאשר המתנגדים הוכרזו כמשתפי פעולה עם ישראל והוצאו להורג.

באשר לתחום ההומניטארי מסרו הנחקרים כי גורמי חמא"ס השתלטו על הסיוע ההומניטארי שהועבר לרצועה וחילקו אותו לאנשיהם. הם מנעו העברת סיוע כנ"ל לגורמי פת"ח וגבו תשלום עבור הסיוע מתושבים שאינם נמנים עם תומכי חמא"ס. בנוסף, ניצלו גורמי חמא"ס את הסיוע ההומניטארי לצורך גיוס פעילים לשורותיהם, כאשר הם מתגמלים את המתגייסים החדשים בחלוקת קופונים למוצרי מזון.

להלן דוגמאות מחקירות שנערכו במהלך המבצע:

חקירת נואף פיצל עטאר

בחקירתו מסר פרטים אודות מנהרה ממולכדת אשר תוכננה לשמש לצורך חטיפת חיילים וכן אודות ביצוע ירי רקטי מבתי ספר תוך ניצול העובדה שישראל לא תפגע בהם. כן מסר כי גורמי חמא"ס נהגו להשתלט על הסיוע ההומנטרי שנשלח מטעם מדינת ישראל, חילקו אותו בחינם לאנשיהם אך גבו מהתושבים האחרים תשלום.

להלן הפירוט:

נואף פיצל עטאר, יליד 83, תושב עטאטרה, פעיל חמא"ס, נעצר על ידי צה"ל במסגרת מבצע "עופרת יצוקה" והועבר ב-11 ינואר 2009 לחקירת שירות הביטחון הכללי. בחקירתו, הודה עטאר כי היה מודע למנהרה ממולכדת אשר תוכננה לשמש לצורך חטיפת חיילים או לחילופין לפוצץ אותה על חיילים. באשר למצב ההומניטרי ברצועה: עטאר מוסר, כי עובדים מטעם ממשלת חמא"ס קלטו את הסיוע ההומניטרי אשר נשלח מטעם ישראל, והתושבים לא היו זוכים לקבל סיוע בחינם אלא נהגו לשלם בעבור המצרכים. עטאר זיהה את הסיוע כהומניטרי שמגיע מישראל באמצעות כתוביות בעברית על שקי הקמח לדוגמה.

ניצול חמא"ס את האוכלוסייה האזרחית:

עטאר הודה כי פעילי חמא"ס נהגו לבצע ירי רקטי מבתי ספר (כדוגמת בי"ס סכנין באזור אבו חלימה ובי"ס נוסף הממוקם באזור שכונת "אלאמל") מכיוון שידעו כי כלי הטייס הישראליים לא יפגעו בבתי ספר. בנוסף, מסר עטאר, כי פעילים רעולי פנים של חמא"ס נהגו לבצע ירי רקטי מאדמות חקלאיות ומבתים, למרות התנגדות התושבים, אשר חששו מהרס שדותיהם ובתיהם כפי שקרה בפועל כתוצאה מירי תגובה של צה"ל. כמו כן סיפר עטאר כי תושבים שהעזו להתנגד לפעילי חמא"ס נורו ברגליהם כפי שקרה, לפני כשנתיים לעתמאן אבו חלימה, תושב בית להיה בצפון הרצועה. על רקע זה חששה האוכלוסייה להתנגד שכן פעילי חמא"ס לא היססו אף להכריז על אדם שהוא משתף פעולה עם ישראל ולהוציאו להורג. חקירה זו, הינה עדות נוספת למדיניות הברוטלית של חמא"ס אשר זורעת פחד בקרב התושבים באמצעות אלימות אל מול מתנגדיה. כמו כן עולה כאן פעם נוספת השימוש הציני שנעשה ע"י חמא"ס במוסדות ציבוריים – בכלל זאת בתי ספר, תוך ניצול מדיניות ישראל אשר ביקשה להימנע מפגיעה בריכוזי אוכלוסיות אזרחיות.

חקירת ראמי מצבאח עבד-רבו

בחקירתו מסר פרטים אודות אחסון רקטות במסגד "צאלח א דין" וכן אודות מיקום מחסני נשק בבתי פעילים.

להלן הפירוט:

ראמי מצבאח עבד-רבו, פעיל חמא"ס, יליד 1979, תושב ג'באליה, נעצר על ידי צה"ל . במסגרת מבצע "עופרת יצוקה" והועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי ב-12 ינואר 2009 במסגרת חקירתו, הודה עבד-רבו שבמהלך השנה האחרונה, נהג לערוך תצפיות מביתו לעבר תנועת כוחות צה"ל, וכן דיווח לפעילים בארגון על כל תנועה שזיהה. כמו כן הודה, כי במהלך תקופת ה"הרגעה", פנה אליו פעיל חמא"ס צבאי בבקשה לחפור ולהניח מטענים בפרדס הממוקם ליד ביתו. עבד רבו מסר כי נודע לו משיחותיו עם פעילים שחמא"ס העביר דרך המנהרות טילים נגד טנקים. בנוסף סיפר כי מודע למקומות בהם אוחסן נשק של הארגון, חלקם בבתי פעילים, במנהרות, בפרדסים, וכן במסגדים, כדוגמת מסגד "צאלח א דין", אשר שימש כמחסן רקטות ואמצעי לחימה של הארגון.

חקירה זו הינה הוכחה נוספת לכך שגם במהלך ה"הרגעה" פעל חמא"ס ללא לאות להתחמשות והתעצמות. וכי אחסן את כלי הנשק שהוברחו ו/או יוצרו ברצועה בבתים ובמסגדים.

חקירת צבחי מאגד עטאר

בחקירתו מסר פרטים אודות פעילותו בחמא"ס הצבאי, כולל אימונים והכשרות אשר עבר, בין היתר, במסגד בעטאטרה; מעורבותו בחפירת מנהרה והנחת מטען לשם פיצוצו במקרה שיכנסו כוחות צה"ל; וכן הודה כי חמא"ס נוהג לפתות תושבים להצטרף לשורות הארגון בתמורה לקופונים למוצרי מזון.

להלן הפירוט:

צבחי מאגד עטאר, יליד 82, תושב עטאטרה, פעיל חמא"ס צבאי, בן למשפחת פעילי חמא"ס מדרגה ראשונה , נעצר על ידי צה"ל במסגרת מבצע "עופרת יצוקה" והועבר ב-11 ינואר 2009 לחקירת שירות הביטחון הכללי. בחקירתו, הודה עטאר כי הצטרף לפעילות בחמא"ס בשנת 2005 , ועם עליית חמא"ס לשלטון ב 2006- גויס לחמא"ס הצבאי. עטאר שולב בחולייה צבאית במסגרתה ביצע שמירות חמושות כנגד כניסת צה"ל לאזור.

הכשרות ואימונים צבאיים

כחלק מהכשרתו לפעילות צבאית עבר עטאר אימונים תיאורטיים ומעשיים בהכרת אמל"ח מסוגים שונים, ירי, כולל ירי רקטות והכנת מטענים.

ב-2008 עבר אימון אשר כלל הכשרה בתחום ירי נגד טנקים (חומרי הדף, כיוון טילים נגד טנקים, תחזוקת האמל"ח, חישוב מרחקים וכו'), השיעורים התיאורטיים בנושאים אלו כמו גם הועברו במסגד "בלאל בן רבאח" בעטאטרה. RPG שיעורים בתחומי רקטות ופצצות מעורבות בחפירת מנהרות והנחת מטענים: מחקירתו עולה כי במהלך שנת 2008 , סייע עטאר לחפירת מנהרה במבנה אשר השתייך למודכ"ל ולאחר השתלטות חמא"ס שימש כמרכז לביטחון פנים של הארגון. בנוסף מסר עטאר פרטים אודות מנהרה אשר נחפרה על ידי שלושה פעילים נוספים, בה הונח מטען במשקל 70 ק"ג. תפקידו של עטאר היה להודיע לפעילים לפוצץ את המטען במקרה ויגיעו כוחות צה"ל למקום. באשר לשיטות גיוס חמא"ס פעילים לשורותיו, ציין עטאר כי ברצועת עזה נהוג שכל ארגון דואג לאנשיו וכי עובדה זו מעודדת את התושבים להתגייס לארגון. כך לדוגמה, חמא"ס מספק לתושבים המצטרפים לשורותיו קופונים למוצרי מזון כטריגר לגיוסם.

חקירת ראגי מצבאח עבד-רבו

בחקירתו מסר על פעילותו הצבאית הענפה בארגון "הג'האד האסלאמי", אשר כללה תכנון פיגוע הקרבה כנגד כוחות צה"ל, סיוע לפעילים צבאיים בירי רקטי ובהסתרת אמל"ח. כן מסר על מודעותו למנהרות אשר נועדו להסתרת פעילים/הפתעת חיילים/הברחות אמל"ח, וכן אודות הסתתרות בכירי חמא"ס בבונקר תחת בית החולים "שיפאא" בעיר עזה.

להלן הפירוט:

ראגי מצבאח עבד-רבו, פעיל צבאי של ה"ג'האד אסלאמי", יליד 87 , רווק, תושב ג'באליה, . הועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי בתאריך 12 ינואר 2009 פעילותו הצבאית: עבד-רבו התגייס לארגון ה"גהאד האסלאמי" בגיל 17 , ופעל להפצת חומרי תעמולה לטובת הארגון.

בשנת 2006 הצטרף לארגון ה"חזית העממית" שם עבר הכשרות ואימונים צבאיים, אך ב- 2007 שב לשורות ה"ג'האד האסלאמי" וגויס לחוליה צבאית ע"י מפקד ה"גהאד האסלאמי" הצבאי בג'באליה – עבדאללה עבד רבו. במסגרת פעילותו בחולייה, נהג לבצע תצפיות עבור יורי רקטות כנגד תנועת חיילי צה"ל באזור מגוריו, הסכים לאחסן מטענים בביתו, סייע לפעילי חמא"ס אשר הסתתרו מפני כוחות צה"ל בהעברת תיק שהכיל אמצעי לחימה, וכן תכנן פיגוע הקרבה כנגד כוחות צה"ל – באמצעות ירי לעברם. עבד רבו היה מודע גם לקיומן של מנהרות אשר נועדו בין היתר להפתעת חיילי צה"ל, להסתתרות פעילי חמא"ס ולהברחות אמל"ח.

מידע אודות פעילי חמא"ס

מחקירתו של עבד-רבו עולה כי פעילי חמא"ס צבאיים נוהגים להטמין מטענים ברחובות, בקרבת מסגדים ובפרדסים. כך לדוגמה ציין פרדס לימונים ממוטען – אשר הופצץ על ידי כוחות צה"ל יום טרם מעצרו. כמו כן מסר כי פעילים בכירים בחמא"ס השתלטו על בונקר גדול מאוד הממוקם תחת בית החולים "שיפאא" וכי שם הם מסתתרים.

חקירת עמאד יוסף חמד

בחקירתו מסר כי שימש כתצפיתן עבור פעילי חמא"ס צבאיים, כולל במהלך ניסיון לביצוע פיגוע התאבדות, וכי לפני כשלושה חודשים הסכים כי יוטמנו בשטח השייך למשפחתו מספר חביות ובהן משגרים ורקטות. אמל"ח נוסף, כולל רובה וקלצ'ניקוב הוסתרו מאחורי ביתו.

להלן הפירוט:

עמאד יוסף חמד, יליד 1974 , תושב בית חנון, נעצר על ידי צה"ל במסגרת מצבע "עופרת יצוקה" והועבר ( 5 ינואר) לחקירת שירות הביטחון הכללי. בחקירתו הודה כי החל משנת 2006 שימש כתצפיתן עבור פעילי חמא"ס צבאיים, להם דיווח על פעילות כוחות צה"ל בשטח, כולל, באחד המקרים, במהלך ניסיון לבצע פיגוע התאבדות, אשר לא יצא אל הפועל, לאחר שהפעילים זוהו בדרכם לפיגוע.

התגייסות לפעילות צבאית

חמד – ששני אחיו היו פעילי חמא"ס צבאיים שנהרגו בפעילות כוחות צה"ל בשנת 2006 ו-2007, התגייס בשנת 2008 , ל"כוח המבצע" של חמא"ס (=כוח השיטור של חמא"ס לאחר השתלטותה על הרצועה) ואחר כך עבר לעבוד במחלקת החקירות של הכוח.

מודעות לבסיסי אימונים, מנרות ומעבדות חבלה

חמד היה מודע לבסיס אימונים של חמא"ס בחן יונס, שמיקומו במועדון ספורט מאחורי מסגד עומר אבן עבד אלעזיז, מול עיריית בית חנון; לפעילות של יורי רקטות מפרדס באזור בית חנון; ולמנהרות שנחפרו באזור חן יונס. כן נודע לו על מעבדה לייצור מטעני חבלה ורקטות, שמוקמה במבנה המנהל האזרחי במחנה הפליטים ג'באליה.

הסכמתו לטמון באדמתו חביות עם משגרים ורקטות: לפני 3 חודשים נתן חמד את הסכמתו לפעילי חמא"ס לטמון באדמה השייכת למשפחתו חביות ובהן משגרים ורקטות. 3 חביות כאלה הוטמנו, ועוד 2 היו אמורות להיות מוטמנות. בנוסף, מסר חמד כי מאחורי ביתו מוסתר אמל"ח נוסף, ובכלל זאת רובה קלצ'ניקוב ותחמושת.

חקירת חוסאם אסעד עטאר

בחקירתו מסר פרטים אודות מעורבותו בהנחת מטען אשר הופעל כנגד כוחות צה"ל ביום החמישי ללחימה. כן מסר על מודעותו למנהרות אשר אמורות לשמש לצורך חטיפת חיילים, ועל אודות סיכול פיגוע התאבדות כנגד היישוב נתיב העשרה.

להלן הפירוט:

חוסאם אסעד עטאר, פעיל חמא"ס צבאי, יליד 1985 , תושב עטאטרה, נעצר על ידי צה"ל במסגרת מבצע "עופרת יצוקה" והועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי ב-11 ינואר 2009.

פעילותו הצבאית

עטאר החל את פעילותו ב-חמא"ס בשנת 2003 במסגרת "הכותלה האסלאמיה", ובהמשך (שנת 2005), שולב באוסרה (="אוסרה"=משפחה, האוסרה משמשת כמסגרת ללימוד שיעורי דת ופעילות נוספת) של חמא"ס בה למד שיעורי דת. בשנת 2006 התגייס עטאר לפעילות צבאית, עבר אימונים ושולב בחולייה שביצעה שמירות חמושות, שמטרתן לארוב לחיילי צה"ל ולאחר זיהויים להתעמת איתם בקרב באמצעות הנשק שברשותם. עטאר עבר אימונים והכשרות נוספות, חלקן במהלך תקופת ה"הרגעה", בתחומי השימוש בכלי נשק מסוגים שונים, כולל נשק נגד טנקים, וכן הנחת והפעלת מטענים.

כמו כן מסר עטאר על מודעותו לקיום מנהרות שנחפרו לכיוון ישראל, שהיו אמורות לשמש לחטיפת חיילים, למיקום עמדות לשיגור רקטות ופצצות מרגמה, וכן למיקום מטענים שהוטמנו בשטח. בנוסף הודה עטאר במעורבותו בהנחת מטען בכיכר "סלאטין" אשר הופעל כנגד צה"ל ביום החמישי ללחימה.

פיגוע התאבדות כנגד יישוב נתיב העשרה

במהלך חקירתו, מסר עטאר כי כשלושה ימים טרם החל סבב הלחימה הנוכחי, תכננו שלושה מתאבדים, פעילי חמא"ס צבאיים, לבצע פיגוע התאבדות ביישוב נתיב העשרה. השלושה הגיעו בסמוך לגדר, שם נורו ונהרגו לאחר שזוהו בידי כוחות צה"ל.

חקירת חאמד פרג צאלח

בחקירתו מסר כי הוא ואחיו שנחשדו על ידי חמא"ס בפעילות הקשורה בפת"ח נחקרו בעינויים ואחיו אף נרצח על ידי פעילי חמא"ס, רק משום שהיה פעיל פת"ח. כן מסר כי חמא"ס מונע מפעילי פת"ח קבלת סיוע ההומניטרי אשר מגיע לרצועה מטעם סוכנות הסעד של האו"ם (אונר"א).

להלן הפירוט:

חאמד פרג צאלח, יליד 1980, תושב ג'באליה, נעצר על ידי צה"ל במסגרת מבצע "עופרת יצוקה" והועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי ב-12 ינואר 2009.

במהלך חקירתו בשירות הביטחון הכללי, מסר צאלח כי הוא ואחיו עברו חקירות בעינויים על ידי חמא"ס; צאלח עצמו נחקר פעמיים במרכז ה'תנפיזיה' של חמא"ס בעיר ג'באליה, משום שהתכוון להדליק נר זיכרון למותו של יאסר ערפאת ב-2008 . צאלח עונה במהלך חקירותיו במשך שעות, הוכה בהצלפות ובאמצעות חוט חשמל. גם אחיו עבר חקירה בעינויים לאחר שנמצא בקשרים עם פעילי פת"ח. בשנת 2007 ירו פעילי חמא"ס למוות באחיו, ששימש כשומר בביתו של האחראי על ביטחון הפנים מטעם "הרשות הפלסטינית".

שליטת חמא"ס בסיוע ההומניטרי

בחקירתו, התייחס צאלח לשליטת חמא"ס בסיוע ההומניטרי שמגיע לרצועה מטעם סוכנות הסעד של האו"ם (אונר"א). מצב זה קיים למעשה מיום השתלטות חמא"ס על רצועת עזה. כתוצאה מכך פעילי פת"ח אינם מקבלים סיוע והמזון והציוד אשר מגיע מועברים ישירות לפעילי חמא"ס ותומכיהם.

28.2.2024 8:42:56