28.2.2024 7:38:22
קריירה בשב"כ

תהליכי האסלאמיזציה ברצועת עזה מאז השתלטות חמא"ס

בעקבות השתלטות חמא"ס על הרצועה (יוני 2007) והתבססותה שם כשליט ריבוני בלעדי (לאחר חיסול "האופוזיציה" של פת"ח), ניכרת האצה במגמת האסלאמיזציה וההקצנה של הרצועה, כאשר חמא"ס מכשירה בהדרגתיות את האווירה ליתר אדיקות וחזרה לדת ברוח האידיאולוגיה שלה.
10/11/2009

רקע

החברה המוסלמית מאופיינת על פי רוב כחברה מסורתית, בה "השריעה" (ההלכה המוסלמית) מהווה חלק בלתי נפרד מהחוק והחוקה. מרכזיותה של הדת בא לידי ביטוי גם בעובדה שכמעט ואין שימוש במילה "חילוני" בשפת היום יום.

מאפיין זה נכון גם לגבי האוכלוסייה הפלסטינית ב"שטחים", הגם שהיסטורית קיימים הבדלים בין הרצועה – שהייתה תמיד יותר שמרנית ויותר אסלאמית, לבין איו"ש שהייתה פחות (בין היתר, בשל היקף האוכלוסייה הנוצרית בערים כגון בית לחם וראמאללה).

לצד זאת, בעקבות השתלטות חמא"ס על הרצועה (יוני 2007) והתבססותה שם כשליט ריבוני בלעדי (לאחר חיסול "האופוזיציה" של פת"ח), ניכרת האצה במגמת האסלאמיזציה וההקצנה של הרצועה, כאשר חמא"ס מכשירה בהדרגתיות את האווירה ליתר אדיקות וחזרה לדת ברוח האידיאולוגיה שלה.

תמונת המצב ברצועה

בשטח, בעקבות השתלטות חמא"ס על הרצועה, ניתן להבחין בעלייה משמעותית באימוץ סממנים דתיים חיצוניים, דפוסי התנהגות ונורמות אסלאמיות המצביעים על "יישור קו" של הציבור ברצועה עם שלטון חמא"ס. דבר זה בא לידי ביטוי באימוץ קוד הלבוש והמראה האסלאמי, ובכלל זאת, גידול זקנים, לבישת רעלה ובגדים צנועים; שימוש בשפה ובאוצר מילים האופייניים לחוגים האסלאמיים (פסוקי קוראן, ברכות, שבחים לאל) והבלטת אורח החיים הדתי, באמצעות ריבוי תפילות במסגדים וכד'.

סממנים אלו, שהם ביטוי בשטח לחדירת רעיונות חמא"ס בקרב האוכלוסייה הם פרי פעולות יזומות של חמא"ס, שבהיותה הריבון הבלעדי ברצועה "מכתיבה מלמעלה" סדר יום אסלאמי באמצעות הפעולות הבאות:

קבוצות אלה פועלות לא רק לביצוע טרור מול ישראל, אלא גם ל"החזרה בתשובה" של המוסלמים ולעקירת אלמנטים "לא מוסריים" (בראייתם) ברצועה. במסגרת זו, הם מנהלים מלחמת חורמה בבתי קפה אינטרנט, בחנויות לממכר לבני נשים, בדוכני קלטות וידאו, בטענה לממכר תכנים מיניים ולהפצת פריצות מינית. בנוסף, מתנהלת מצדם התקפה גם נגד המיעוט הנוצרי (בלטו בשנים האחרונות: תקיפת בית ימק"א, בית ספר לנזירות, בית הספר הבין-לאומי בבית להיא ועוד..).

פעילותן של קבוצות אלה שואבת עידוד, מחד, מנוכחות חמא"ס בשלטון, בבחינת קבלת לגיטימציה לכפיית אורח החיים המוסלמי, אך מאידך היא מהווה קריאת תיגר על חמא"ס, שלכאורה לא עושה די ל"ניקוי מוסרי" של הרצועה ומאלצת קבוצות אלה לקבל על עצמן את העשייה בכיוון זה. ואילו חמא"ס – כדי לא להשאיר את הזירה בידי גורמים חוץ שלטוניים אלה, מקצינה את עמדותיה כדי לא לפגר אחרי הקבוצות הפונדמנטליסטיות, וכדי לא לאפשר להם פתחון פה למתיחת ביקורת עליה בתחום זה.

חמא"ס – התעצמות ובניין הכוח

סיכום

לאחר שהשתלטה על הרצועה והצליחה לבסס ולייצב את שלטונה שם, פועלת חמא"ס ליתר אסלאמיזציה של הרצועה. זאת, ברוח האידיאולוגיה שלה, ושאיפתה להקמת "ח'ליפות אסלאמית" (מדינת הלכה מוסלמית) במקום מדינת ישראל.

הכתבת סדר היום האסלאמי בידי חמא"ס נעשית בהדרגה – בעיקר, כדי לא לעורר נגד חמא"ס ביקורת רבה מדי מצד הציבור הפלסטיני ברצועה – אך גם בעקביות, כאשר התחזקות זרמי "הסלפיה" והקבוצות האסלאמיות הקיצוניות ברצועה, מהווה "רוח גבית", המאלצת את חמא"ס להפגין את נאמנותה לעקרונות האסלאם ולרצונה להנחילם. כפועל יוצא מכך מתחזקת מגמת האסלאמיזציה וההקצנה של רצועת עזה.

האוכלוסייה ברצועה "מיישרת קו" עם חמא"ס, בין אם היא עושה כן מתוך בחירה מודעת באידיאולוגיה הדתית כאלטרנטיבה, ולא רק פוליטית, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בניצחון חמא"ס בבחירות ל"מועצה המחוקקת" (בראשית 2006), ובין אם בלית ברירה. שכן חמא"ס הוכיחה כי היא נוקטת "יד קשה" בטיפול במתנגדיה (הפעילות האלימה נגד חמולות ח'ילס (פת"ח), ודע'מוש ("צבא האסלאם") ונגד אנשי "ג'נד אנצאר אללה" ("ג'יהאד עולמי"), והרושם הוא כי הציבור "הבין את המסר" ולפיכך חושש להיות מסומן כ"יוצא דופן" או כמתנגד לשלטון.

מכל מקום, בין אם היענות הציבור ליישום הנורמות האסלאמיות היא תוצאה של בחירה או בכפייה, העובדה כי חמא"ס מקדמת מהלכים להטמעת אורח החיים האסלאמי, והציבור נענה לכך, גם אם מתוך אילוץ, סופה שתהפוך את רצועת עזה תחת שלטון חמא"ס לאדוקה ואסלאמית יותר.

 

28.2.2024 7:38:22