21.6.2024 17:26:35
קריירה בשב"כ

חמאס – הגברת פעילות הטרור מול ישראל לצד המשך התעצמות

סבב ההסלמה הנוכחי בדרום, במהלכו שוגרו מרצועת עזה לעבר ישראל למעלה מ-170 רקטות ופצצות מרגמה ב-3 ימים (12-10 נובמבר 2012), משקף מגמה של שלטון חמאס ברצועה לאמץ תפיסה התקפית יותר מול ישראל.
21/02/2012

גידול בפעילות הצבאית של חמאס אל מול ישראל

מגמה זו באה לידי ביטוי בהיקף הירי מנשק תלול מסלול, בדגש על רקטות, המכוון כלפי ישראל בשנה האחרונה. כך, בעוד שבשנת 2011 כולה שוגרו מהרצועה לעבר ישראל 663 מטחים של נשק תלול מסלול (419 רקטות, ו-244 פצצות מרגמה), הרי שבעשרת החודשים הראשונים של שנת 2012, ועוד לפני הסבב הנוכחי (שהחל ב-10 נובמבר 2012) שוגרו לעבר ישראל 742 מטחים: 601 רקטות ו-141 פצצות מרגמה (הנתונים נכונים ל-30 אוקטובר 2012).

העלייה בהיקף הירי לעבר ישראל בולטת במיוחד במספר שיגורי הרקטות, כאשר חלקן הן רקטות תקניות (כדוגמת "גראד") ובעלות טווח גדול, המאיימות על העורף הישראלי. בפועל, מדובר בעלייה של 43% במספר הרקטות ששוגרו לעבר ישראל, וזאת כאמור במהלך עשרה חודשים.

שיגורי רקטות ופצצות מרגמה מהרצועה בהשוואה בין השנים

שיגורי רקטות ופצצות מרגמה מהרצועה בהשוואה בין השנים

סבבי הסלמה ורגיעה משרתים את האינטרס של חמאס

ככלל, האינטרס העליון של חמאס הוא שימור יציבתו ולכן חושש מסבב אלימות, שיביא לפעילות צבאית ישראלית נרחבת ברצועה.

עם זאת, מזה זמן אנו מזהים מגמה ברורה של התחזקות בביטחונו העצמי של חמאס, ונחישות מצדו לשנות את כללי המשחק סביב פעילות צה"ל באזור הרצועה, הבאים לידי ביטוי בניסיונו ליצר עימות מבוקר.

על רקע זה בוחר חמאס בגישה של "עימות מבוקר", תוך ניהול סבבי הסלמה אינטנסיביים אך קצרים, לאחריהם נשמר "שקט יחסי", הכולל היקף מוגבל של ירי רקטות לעבר ישראל (בודדות ועד עשרות בלבד). במהלך 2012 התקיימו מספר סבבים של הסלמה, במהלכם שוגרו מהרצועה לעבר ישראל מאות רקטות: בחודש מרס (173 שיגורים), בחודש יוני (197 שיגורים) ובחודש אוקטובר (116 שיגורים).

שיגורי רקטות מהרצועה לעבר ישראל במהלך 2012 בחתך חודשי

שיגורי רקטות מהרצועה לעבר ישראל במהלך 2012  בחתך חודשי - סה"כ: 601 שיגורים

סבבי הלחימה מול ישראל משרתים את חמאס באופנים הבאים:

יצוין, כי הטלטלה האזורית, ובמיוחד נפילת השלטון בלוב והחלפת המשטר במצרים, משחקים לטובתו של חמאס, המנצל את מרחב סיני כתווך להעברת אמל"ח מלוב וסודאן, וכן כזירה לביצוע פיגועים נגד ישראל, תוך הרחקת "טביעת האצבע" שלו והאחריות הישירה של הרצועה.

סיכום

בתקופה האחרונה מנסה חמאס להשתית משוואה חדשה של מאזן הרתעה מול ישראל. הטקטיקה בה בחר חמאס לפעול ליישום משוואה זו היא הגברת הפעילות הצבאית נגד ישראל מחד, אך בלא להגיע לעימות נרחב וכולל מולה מאידך. שיטה זו של "הליכה על הסף" הניבה בשנה האחרונה מספר סבבי הסלמה אינטנסיביים אך קצרים, לאחריהם פונה חמאס לריסון והרגעת השטח, לכאורה. בראיית חמאס, מטרת תקופות ההרגעה היא כפולה, ראשית, כדי שלא לתת לישראל עילה להגיב בתקיפות ברצועה, דבר שעלול להביא לערעור יציבות שלטונו שם, ושנית, לנצל את השקט היחסי לתהליכי התעצמות ובניין הכוח, כדי לאפשר לחמאס להגיע לעימות עתידי עם ישראל מעמדה של כוח.

Read this article in English

 

21.6.2024 17:26:35