21.7.2024 13:56:42
קריירה בשב"כ

סיכום שנתי 2012 - נתונים ומגמות בטרור ומענה הסיכול

במהלך 2012 נרשמה ירידה של כ- 55% במספר ההרוגים בהשוואה לשנה שעברה; 10 הרוגים, לעומת 22 במהלך 2011. מכלל ההרוגים 6 הם אזרחים ו-4 הם אנשי כוחות הביטחון.
23/01/2013

התפלגות ההרוגים על-פי מתווה:

תלול מסלול – 6 (כאמור, במהלך "עמוד ענן", 15 נובמבר, 20 נובמבר, 21 נובמבר), ירי מנשק קל – 2 (12 מרס, 1 יוני), ו-2 כתוצאה מפיגועים משולבים (נ"ט, רימון, ירי ומטען – 18 יוני; ירי ומטען– 21 ספטמבר) בגבול ישראל-מצרים.

להלן גרף התפלגות ההרוגים בחתך חודשי ועל פי מתווה:

הרוגים מטרור פלסטיני בשנת 2012 בחתך חודשי ומתווה

הרוגים מטרור פלסטיני בשנת 2012 בחתך חודשי ומתווה - סה"כ: 10 הרוגים

להלן גרף התפלגות הרוגים על- פי אזור בחתך שנתי בשנים 2007 – 2012:

התפלגות הרוגים על-פי אזור מוצא בחתך שנתי 2007 – 2012

התפלגות הרוגים על-פי אזור מוצא בחתך שנתי 2007 – 2012

*בשנת 2011 הרוג כתוצאה מפיגוע שאזור המוצא שלו הוא ישראל – לא הוכנס לגרף

**בשנת 2012 הרוג כתוצאה מפיגוע שאזור המוצא שלו הוא ישראל – לא הוכנס לגרף

נתוני פצועים

במספר הפצועים חלה בשנת 2012 עלייה. במהלך השנה נפצעו 309 בני אדם (300 ישראלים ו-9 זרים), לעומת 159 פצועים בשנת 2011.

כ-87% מהפצועים (269) נפגעו במהלך חודש נובמבר 2012, בו התנהל מבצע "עמוד ענן": רובם (232) פצועי ירי תלול מסלול: רקטות ופצצות מרגמה (לרבות נפגעי חרדה), ומקצתם (29) בפיגוע המטען בתל אביב (21 נובמבר).

עד תחילת חודש נובמבר 2012 נמנו 36 פצועים בלבד.

להלן גרף התפלגות הפצועים בחתך חודשי:

פצועים מטרור פלסטיני בחתך חודשי 2012

פצועים מטרור פלסטיני בחתך חודשי 2012 - סה"כ: 309 פצועים

התפלגות הפצועים על פי מתווה: מרבית הפצועים (243 פצועים) נפגעו כתוצאה מירי רקטות לעבר ישראל: 232 פצועים במהלך "עמוד ענן", ו-11 פצועים קודם למבצע (בחודשים ינואר – אוקטובר 2012). 7 מתוך 11 הפצועים הם פועלים זרים.

30 ישראלים נפצעו בפיגועי מטען (רובם בפיגוע בתל אביב ב-21 נובמבר), 19 בני אדם (18 ישראלים ועיתונאי זר אחד) נפצעו בפיגועי השלכת בקבוקי-תבערה/אבנים, 12 ישראלים נפצעו כתוצאה מפיגועי דקירה, 4 כתוצאה מפיגועי ירי ופיגועים משולבים של ירי ומטענים, וישראלי אחד בפיגוע דריסה.

נפגעים מטרור פלסטיני החל מ-29 ספטמבר 2000

החל -29 ספטמבר 2000 נהרגו בפיגועי טרור 1,221 בני אדם ונפצעו 8,516.

להלן הפירוט בגרף התפלגות ההרוגים והתפלגות פצועים בחתך שנתי:

להלן הפירוט בגרף התפלגות ההרוגים בחתך שנתי - סה"כ: 1,221 הרוגים

 

להלן הפירוט בגרף התפלגות הפצועים בחתך שנתי -  סה"כ: 8,519 פצועים

איו"ש וגזרת ירושלים

בשנת 2012 חלה עלייה בהיקף הטרור באיו"ש ובירושלים, בהשוואה לשנת 2011. באיו"ש: 578 פיגועים, לעומת 320 ב-2011, ובירושלים: 282 פיגועים, לעומת 191 ב-2011.

העלייה נובעת, בין היתר, מגידול במספר הפיגועים במאפיינים עממיים, בדגש על השלכת בקבוקי תבערה. באיו"ש – עלייה של 68% (535 פיגועים, לעומת 318 ב-2011), ובירושלים עלייה של 31.5% (275 פיגועים, לעומת 209 בשנת 2011).

בפיגועים באמל"ח חם (ירי, מטען, רימון) באיו"ש נרשמה עלייה של 42%: 37 פיגועים, לעומת 26 בשנת 2011, ואילו בירושלים נרשמה ירידה: 0 פיגועים באמל"ח חם, לעומת 2 פיגועים בשנת 2011.

בלט השנה, פיגוע מטען באוטובוס בתל-אביב (21 נובמבר, 29 פצועים) במהלך מבצע "עמוד ענן", שמאחוריו עמדה חוליה מקומית של פעילי חמאס וגא"פ מבית לקיא/רמאללה, שהסתייעה באזרח ישראלי (שקיבל אזרחות מכוח איחוד משפחות של אביו) להכנסת המטען לתל אביב.

להלן גרף נתוני השלכת בקבוקי-תבערה באיו"ש ובירושלים בהשוואה בין השנים 2011 - 2012

פיגועי השלכת בקבוקי-תבערה באיו"ש ובירושלים ב-2012 ובהשוואה ל-2011

פיגועי השלכת בקבוקי-תבערה באיו"ש ובירושלים ב-2012  ובהשוואה ל-2011

רצועת עזה

שיגורי** רקטות ופצצות מרגמה מהרצועה

בשנת 2012 חלה עלייה של כ-33% בהיקף הפיגועים שמוצאם ברצועה, לעומת שנה שעברה.

בלטה עלייה חדה במספר הרקטות ששוגרו** מהרצועה לעבר ישראל בהשוואה לשנת 2011: 2,327 רקטות לעומת 419 ב-2011. מתוכם, 1,731 במהלך חודש נובמבר, בו התנהל מבצע "עמוד ענן".

לצד זאת, הגידול בהיקף ירי הרקטות ניכר עוד בטרם המבצע, כאשר בעשרת החודשים הראשונים של השנה נרשמו 596 שיגורי רקטות, לעומת 419 במהלך 2011 כולה. בלטו שלושה סבבי הסלמה: בחודשים מרס, יוני ואוקטובר.

עם סיום מבצע "עמוד ענן" וההסכמות שהושגו להפסקת הלחימה, לא שוגרו רקטות לעבר ישראל.

להלן גרף שיגורי** רקטות מהרצועה לעבר ישראל במהלך 2012 בחתך חודשי:

שיגורי** רקטות מהרצועה לעבר ישראל במהלך 2012 בחתך חודשי

שיגורי** רקטות מהרצועה לעבר ישראל במהלך 2012  בחתך חודשי - סה"כ: 2,327 שיגורים

**הבהרה: השיגורים הם מספר הרקטות/פצצות מרגמה שנורו. לדוגמה: פיגוע ירי הכולל מטח של 3 רקטות/פצצות מרגמה ייספר כפיגוע אחד; שלושה שיגורים.

בהשוואה לירי הרקטות בשנים האחרונות, הרי שבשנת 2012 נרשם גידול בהיקף הירי (רובו במהלך "עמוד ענן") אף מעבר להיקפו בשנת 2008, שהיוותה שנת שיא, מבחינה זו, ואשר בשבוע האחרון שלה (27 דצמבר 2008) התנהל מבצע "עופרת יצוקה".

להלן גרף שיגורי** רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל בין השנים 2005 – 2012:

שיגורי** רקטות מהרצועה לעבר ישראל בין השנים 2005 - 2012*

שיגורי** רקטות מהרצועה לעבר ישראל בין השנים 2005 - 2012*

מנגד, בהיקף ירי פצצות מרגמה מהרצועה חלה בשנת 2012 ירידה קלה: 230 שיגורים, לעומת 244 ב-2011. בפועל, נשמרת רמה דומה של שימוש במתווה זה מאז מבצע "עופרת יצוקה".

להלן גרף השוואת היקף שיגורי** פצצות מרגמה מהרצועה בין השנים 2005 – 2012

שיגורי** פצצות מרגמה מהרצועה בין השנים 2005- 2012

שיגורי** פצצות מרגמה מהרצועה בין השנים 2005- 2012

בחתך חודשי בולט הגידול בירי פצצות מרגמה בחודשים בהם התנהלו סבבי הסלמה במהלך 2012: מרס, יוני ואוקטובר וכן בנובמבר, במהלך מבצע "עמוד ענן".

להלן הגרף:

שיגורי** פצצות מרגמה מהרצועה לעבר ישראל במהלך 2012 בחתך חודשי

שיגורי** פצצות מרגמה מהרצועה לעבר ישראל במהלך 2012  בחתך חודשי - סה"כ: 230 שיגורים

**הבהרה: השיגורים הם מספר הרקטות/פצצות מרגמה שנורו. לדוגמה: פיגוע ירי הכולל מטח של 3 רקטות/פצצות מרגמה ייספר כפיגוע אחד; שלושה שיגורים.

התעצמות גורמי הטרור ברצועה ומבצע "עמוד ענן"

הירי המסיבי של רקטות מהרצועה לעבר ישראל, בשנת 2012, התאפשר נוכח המשך מגמת ההתעצמות של גורמי הטרור ברצועת עזה, בדגש על חמאס ו"הג'יהאד האסלאמי" (גא"פ).

כך, גם השנה נמשכה הברחת אמצעי לחימה תקניים ואיכותיים לרצועה דרך סיני, ובכלל זאת אמל"ח מתקדם נגד טנקים (נ"ט) ומטוסים (נ"מ) וכן אמל"ח שיש בו כדי לאיים על העורף בישראל, לרבות רקטות ארוכות טווח. לצד הברחות אמל"ח, התהליך המואץ של התעצמות הארגונים כלל גם פיתוח יכולות רקטיות עצמאיות וניסיונות להרכבת כלי טייס בלתי מאויש, שהושמד במהלך מבצע "עמוד ענן" בתקיפת מערך הייצור והפיתוח. במהלך המבצע נורו לעבר ישראל, לראשונה, רקטות תקניות לטווח, שעולה על 45 ק"מ (פג'ר 5), מייצור עצמי של הארגונים ברצועה.

עוד במהלך המבצע, שישראל נכנסה אליו, נוכח ההסלמה בפעילות ארגוני הטרור ברצועה נגד ישראל, הותקפו, בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ, מאות אתרי אחסון ושיגור של רקטות, בדגש על ארוכות טווח, וכן מאות מנהרות הברחה ועשרות מחסני אמל"ח, חלקם בתוך בתיהם של מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של חמאס.

פיגועים נוספים מהרצועה

בפיגועים, שמוצאם ברצועת עזה, חל השנה גידול לא רק בשיגור רקטות מהרצועה לעבר ישראל, אלא גם ברוב המתווים האחרים (ירי, מטען, נ"מ). מדובר בעלייה של כ-53% לעומת שנה שעברה (52 פיגועים, לעומת 34 בשנת 2011).

בלטה במיוחד העלייה בירי נ"מ (11 פיגועים, לעומת 1 ב-2011), וכן השימוש במתווים: פיגוע משולב ומנהרת תופת.

להלן גרף התפלגות פיגועים מהרצועה (למעט תלול מסלול) במהלך 2012 ובהשוואה לשנת 2011:

פיגועים בגזרת הרצועה בשנת 2012 בחתך מתווה (ללא תלול-מסלול) ובהשוואה ל-2011

פיגועים בגזרת הרצועה בשנת 2012 בחתך מתווה (ללא תלול-מסלול) ובהשוואה ל-2011

מרחב סיני

בשנת 2012 המשיך מרחב סיני לשמש כזירה מרכזית להברחות אמל"ח לרצועת עזה. בין היתר, הוברחו לרצועת עזה, מסודאן ומלוב, מאות פריטי אמל"ח תקני ואיכותי, לרבות רקטות ארוכות טווח וטילי נ"ט ו-נ"מ מתקדמים.

לצד הברחות אמל"ח, התבסס השנה מרחב סיני כבסיס לביצוע טרור נגד ישראל, בעיקר, בהשפעת גורמי "הג'יהאד העולמי" ובהובלתם. כך, בשנת 2012 חל גידול במספר הפיגועים שבוצעו ממרחב סיני, לעומת שנה שעברה: 11 פיגועים, לעומת אחד ב-2011.

בלטו : 3 פיגועים משולבים (ירי, נ"ט ומטען) בהובלת גורמי "הג'יהאד העולמי", ובכלל זאת: הסתערות לעבר צוות עובדי הגדר בגבול ישראל-מצרים (18 יוני, אזרח נהרג); פיגוע חדירה והסתערות באמצעות כלי רכב צבאיים מצריים ממולכדים בגזרת כרם שלום (5 אוגוסט, ללא נפגעים); ופיגוע חדירה וירי (21 ספטמבר, חייל נהרג ואחר נפצע) בגבול ישראל-מצרים.

בנוסף, בוצעו 7 פיגועי ירי רקטות (בהם שוגרו 8 רקטות) מסיני לעבר ישראל, רובם לעבר העיר אילת, לרבות יום לפני ערב פסח (5 אפריל).

להלן גרף הפיגועים מסיני:

פיגועים מסיני בשנת 2012 בחתך חודשי ומתווה

פיגועים מסיני בשנת 2012 בחתך חודשי ומתווה - סה"כ: 11 פיגועים

 

פעילות הסיכול

במסגרת פעילות שב"כ לסיכול טרור נעצרו בשנת 2012 כ-2,300 חשודים בפעילות טרור. חקירות העצורים הובילו להגשת 2,170 כתבי אישום.

כ-100 פיגועים משמעותיים, שתוכננו להתבצע השנה, סוכלו ונמנעו (לא הובאו בחשבון סיכולי ירי תלול מסלול). מתוכם, כשליש כוונות לביצוע פיגועי חטיפה, מחציתם פיגועי מטען וירי, וכן סוכלו 4 פיגועי התאבדות ו-5 פיגועי חדירה מסיני. בלטו: תפיסת 20 ק"ג של חנ"מ איכותי ומנגנוני הפעלה, שהוברחו דרך גבול לבנון והוחדרו לישראל על ידי "חזבאללה", וכן חשיפה וסיכול של מפקדות אזוריות של חמאס ברמאללה ובחברון, שעסקו בשיקום התשתיות הצבאיות של חמאס בשטח, לקראת ביצוע פיגועים, לרבות פיגועי חטיפה.

באשר לסיכול כספי טרור - בשנת 2012 נתפסו וחולטו כספי טרור בסכום של כ-10,000,000 ₪. כמו כן נתפסו למעלה מ-3,000 טונות של ברזל, שמחירו נאמד כשווה ערך ל-10,000,000 ₪.

ערביי ישראל

מעורבותם של ערביי ישראל בפיגועי טרור המשיכה, גם השנה, להיות מינורית. יחד עם זאת, ארגוני הטרור, בדגש על "חזבאללה", המשיכו לפעול במרץ לגיוסם של ערבים ישראלים למטרות טרור.

בלט השנה, מעצרו של מילאד מחמד מחמוד ח'טיב, תושב הכפר מג'ד אלכרום, שגויס ל"חזבאללה", על ידי לבנוני, תושב דנמרק, אשר הטיל עליו משימות איסוף מידע לגבי אתרים ביטחוניים בישראל, ועל אישים מאובטחים, פוליטיקאים ואנשי ציבור, לרבות סידורי האבטחה סביבם.

כמו כן יוזכר, ניסיונו של הארגון ("חזבאללה") להבריח לארץ 20 ק"ג חנ"מ איכותי ומנגנוני הפעלה, בסיוע תושבים ערבים ישראלים מנצרת (כמפורט לעיל בפרק "פעילות הסיכול").

ימין ושמאל קיצוני

ימין קיצוני - על פי נתוני שירות הביטחון הכללי חלה השנה ירידה של 40% במספר הפיגועים נגד פלסטינים, בהם היו מעורבים פעילי ימין קיצוני: 18 פיגועים, לעומת 30 בשנת 2011. עיקר הירידה במתווים של פגיעה בקודשי דת (3 לעומת 7 בשנת 2011) והצתות כלי רכב (13 לעומת 21 בשנת 2011). אזור בנימין המשיך להוות את גזרת הפעילות הבולטת.

מנגד, השנה חלה עלייה משמעותית במעורבות של קטינים בפיגועים ובפעילות אלימה על רקע אידיאולוגי. בלט: פיגוע יידוי בקבוק תבערה לעבר מונית פלסטינית, סמוך ליישוב בת עין / אזור יהודה, שבוצע בידי קטינים, ובו נפצעו 6 פלסטינים.

בתחום הסיכול - במסגרת פעילות שב"כ, בסיוע משטרת ישראל וצה"ל נעצרו השנה לחקירה עשרות פעילים, מרביתם על בסיס מידע מודיעני של שב"כ. במהלך 2012 הוגשו 43 כתבי אישום (40 בשנת 2011), 18 פעילים הושמו במעצר בית, והוצאו (על ידי אלוף פיקוד המרכז) 29 צווי הרחקה מנהליים נגד פעילי ימין קיצוני. בלטו: סיכול חוליית "תג מחיר" חשאי, שפעלה בכפר נבי אליאס (פברואר 2012) וסיכול חוליית "תג מחיר" חשאי, שביצעה מספר פיגועים בגזרה, לרבות בדהריה, וזאת, במהלך ניסיון לבצוע פיגוע הצתה (דצמבר 2012) בכפר סמוע, בדרום הר חברון.

שמאל קיצוני –מידע של שב"כ, שהועבר לרשויות האכיפה במדינה, סייע בבלימת פעולות של דה לגיטימציה נגד ישראל. יצוינו: מטס המחאה להבעת סולידריות עם האוכלוסייה הפלסטינית (אפריל 2012), אשר מרבית פעיליו נבלמו בנמלי המוצא, ואלה שהגיעו לנתב"ג, נעצרו וגורשו, וכן מעצר הספינה "אסטל" (אוקטובר 2012), שביקשה לפרוץ את הסגר הימי על עזה, ובפועל, בניגוד לטענת המארגנים, לא נמצא בה כל ציוד הומניטארי.

תחום האבטחה

בשנת 2012 חלה "עליית מדרגה" בניסיונות לבצע פיגוע ביעדים יהודיים וישראליים ברחבי העולם, בעיקר מצד גורמי "חזבאללה" ואיראן. בלטה השנה מגמה של פיגועים נגד יעדים שאינם בקו האבטחה הראשון, כדוגמת עובדים מקומיים בנציגויות ישראל, אנשי הקהילות היהודיות או תיירים ישראלים. בין הפיגועים יצוינו: הפיגוע באוטובוס התיירים הישראלים בבורגס/בולגריה (18 יולי, 5 הרוגים ועשרות פצועים ישראלים); הפיגוע נגד אשת שליח משרד הביטחון בנציגות ישראל בניו דלהי, בעת שנסעה ברכבה (פברואר 2012, פצועה בינוני); ומטען ברכבו של עובד מקומי של שגרירות ישראל בטביליסי/גאורגיה (פברואר 2012, ללא נפגעים).

לצד העלייה בניסיונות לבצע פיגועים, בצד הסיכול והמניעה בתחום זה, יצוין מספר חסר תקדים של מעצרים וחקירות של פעילי "חזבאללה" ו"משמרות המהפכה", שנתפסו במהלך היערכות לקראת מימוש פיגועים נגד יעדים ישראליים בחו"ל. בין אלה: מעצרו (ינואר 20012) בבנגקוק/תאילנד של פעיל "חזבאללה", שהיה חלק מתשתית, שהתכוונה לבצע פיגוע המוני נגד מטיילים ישראלים בבנגקוק; מעצר פעיל "חזבאללה" בקפריסין (יוני 2012), שעסק באיסוף מידע על יעדי תיירות ותעופה ישראליים, בכלל זה אניות נוסעים ישראליות וטיסות "ארקיע"; מעצר בקניה (יולי 2012) של שני פעילים בכירים של "משמרות המהפכה" האיראניים, שעסקו בהכנות לקראת פיגוע נגד יעד ישראלי בקניה.

Read This article in English

21.7.2024 13:56:42