21.7.2024 12:43:53
קריירה בשב"כ

סיכום שנת 2010 - נתונים ומגמות בטרור

בשנת 2010 נרשמה ירידה בהיקף הטרור. זאת, הן ביחס לשנת 2009 והן ביחס לשנים קודמות. בשנת 2010 נרשמו 798 פיגועים, לעומת 1,354 פיגועים ב-2009 (מתוכם 378 פיגועים ב"עופרת יצוקה").
29/12/2010

 

 

נתוני נפגעים בפיגועי בטרור

במהלך 2010 נהרגו 9 אנשים לעומת 15 הרוגים במהלך 2009 (9 מהם במהלך מבצע "עופרת יצוקה"). בלט בחומרתו, פיגוע הירי הקטלני לעבר רכב בקרית ארבע, בחודש אוגוסט, במהלכו נהרגו ארבעה אזרחים ישראלים.

הרוגים מטרור פלסטיני בחתך חודשי 2010

סך הכל: 9 הרוגים

הרוגים מתחילת העימות בחתך שנתי

סך הכל: 1,187 הרוגים


פצועים מטרור פלסטיני בחתך חודשי 2010

במהלך השנה נפצעו 28 אנשים לעומת 234 בשנת 2009 (מתוכם 185 במהלך "עופרת יצוקה").

סך הכל: 28 פצועים

פצועים מתחילת העימות בחתך שנתי

סך הכל: 8050 פצועים


פיגועי התאבדות

במהלך שנת 2010 (כמו גם בשנת 2009) לא נרשמו פיגועי התאבדות. הדבר משקף מגמה של ירידה וצמצום פיגועי ההתאבדות בשנים האחרונות. ברקע לכך, פעילות הסיכול המתמשכת של כוחות הביטחון.

פיגועי התאבדות בשנים 2000-2010

סך הכל: 146 פיגועים


שיגורי רקטות ופצצות מרגמה

במהלך שנת 2010 שוגרו לעבר ישראל 150 רקטות, לעומת 569 רקטות בשנת 2009 (407 מתוכן במהלך "עופרת יצוקה").
215 פצצות מרגמה שוגרו השנה לעבר ישראל, בהשוואה ל-289 שיגורים ב-2009 (137 מתוכם במהלך "עופרת יצוקה").
מדובר בירידה, בעיקר בנתוני שיגורי הרקטות, וזאת כתוצאה ממבצע "עופרת יצוקה".

שיגורי רקטת מהרצועה בחתך חודשי 2010 - סך הכל:  150 שיגורים

 

שיגורי פצצות מרגמה מהרצועה בחתך חודשי 2010 - סך הכל: 215 שיגורים


היקף הטרור באיו"ש ובירושלים

בשנת 2010 נמשכה מגמת הירידה בנפח הטרור באיו"ש אך נרשמה עלייה במידת קטלניות הפיגועים.
מנגד, בירושלים נרשמה עלייה בהיקף הטרור הרוגים מתחילת העימות בחתך שנתי- בלטו שני פיגועי ירי, אירועי הפרות סדר ויידוי אבנים.
455 פיגועים בוצעו בשנת 2010 באיו"ש ובירושלים, זאת לעומת 636 פיגועים בשנת 2009, 893 פיגועים בשנת 2008, 946 בשנת 2007, ו-1,309 פיגועים בשנת 2006.
בתחום הפיגועים בנשק חם – השנה חלה ירידה במספר פיגועי הירי (16 פיגועים, לעומת 20 פיגועים ב-2009), אך חלה עלייה במספר פיגועי המטען (16 פיגועים, לעומת 13 בשנת 2009).

פיגועי ירי ומטען באיו"ש ובירושלים בין השנים 2006-2010

פיגועי ירי ומטען באיו"ש ובירושלים בין השנים 2006-2010

לצד זאת, מרבית הפיגועים באיו"ש ובירושלים הם במתווה של טרור עממי. כך, מתוך 455 הפיגועים שבוצעו השנה, 402 פיגועים – כ-88%, הם במתווה של השלכת בקבוקי תבערה.

חמא"ס ואיראן

ברצועה – נמשכים מאמצי ההשתחמשות של חמאס. אלה באים לידי ביטוי בהגברת הברחת הכספים לרצועה, אך בעיקר בהברחת אמצעי לחימה איכותיים בהיקף רב לתחומי הרצועה. בשנה האחרונה הוברחו לרצועה מאות רבות של רקטות תקניות (רובן לטווחים ארוכים של 20 ו-40 ק"מ), כאלף פצצות מרגמה, עשרות (בודדות) של פריטי נ"ט, טונות של חומרי נפץ תקני ושל חומרי גלם לייצור חומרי נפץ.

ציר ההברחות עובר דרך סודאן ומדבר סיני ומקורו באיראן, אשר בשנה האחרונה המשיכה להיות גורם מניע מרכזי מאחורי ארגוני הטרור הפלסטיניים והחזבאללה. לאיראן תפקיד מרכזי בהתעצמות ארגוני הטרור, הבא לידי ביטוי הן באספקת אמצעי לחימה איכותיים והן במימון פעילות, הכשרת פעילים צבאיים והכוונת פעילות, המתבצעת בחלקה במדינות ערב, ובראשן סוריה ולבנון.

לצד מאמצי ההתחמשות, התמקדה חמאס, בשנה האחרונה, בסיוע גופים של "האחים המוסלמים" בהגברת מעורבותה בפעילות בינלאומית מגוונת, ובניסיון ליצירת דה-לגיטימציה לישראל. הדבר בלט בעיקר במעורבותה בתכנון המשטים להסרת "המצור" על הרצועה, תוך ניצול גופי שמאל וגופים הומניטאריים ברחבי העולם, וכן בפעילות אגרסיבית נגד ישראל, לרבות בהגשת תביעות כנגד אישי ציבור ישראלים בפורומים בינלאומיים.

באיו"ש – ניכרים מאמצים רבים לשיקומן של תשתיות החמאס, בדגש על גזרת חברון/יתיר. בלטו בהיקשר זה, פיגועי הירי, בהם נהרגו 4 תושבי בית חגי (31 אוגוסט) סמוך לבני נעים, ושוטר ישראלי (14 יוני) סמוך ליישוב עותניאל.
נוכח שיקום התשתיות, התבצעו השנה מספר פעולות סיכול משמעותיות נגד תשתיות חמאס ב-איו"ש, כולל מצד מנגנוני הביטחון הפלסטיניים.

 

21.7.2024 12:43:53