21.7.2024 14:31:14
קריירה בשב"כ

פיגועי חטיפה – כלי אסטרטגי של חמאס למאבק בישראל

תנועת חמאס חרטה על דגלה שני יעדים עיקריים; מאבק מזוין בישראל, וביסוסה כחלופה ל"זרם הלאומי", בהובלת העם הפלסטיני. חשיבות מיוחדת מייחסת חמאס, מאז ייסודה, לפיגועי חטיפה, ככלי אסטרטגי לקידום יעדיה.
26/07/2014

חמאס - "תנועת ההתנגדות האסלאמית", נולדה כתנועת אופוזיציה מובהקת במערכת הפלסטינית, שחרטה על דגלה שני יעדים עיקריים: מאבק מזוין בישראל, וביסוסה כחלופה ל"זרם הלאומי", בהובלת העם הפלסטיני.

פיגועי "איכות" נגד ישראל, שהגתה התנועה, היוו במרוצת הזמן, נדבך מרכזי שהקנה לחמאס את מעמדה, כגורם מפתח בהובלת המאבק בישראל ובעיצוב סדר-היום של הזירה הפלסטינית.

חשיבות מיוחדת מייחסת חמאס, מאז ייסודה, לפיגועי חטיפה, ככלי אסטרטגי לקידום יעדיה. זאת, לנוכח היתרונות הגלומים בהם, לשיטתה:

בכירי חמאס אינם מסתירים את דבקותה האסטרטגית של התנועה ב"ג'האד", ומקפידים להציג בפומבי את חתירתה המתמדת למימוש פיגועי חטיפה. כך:

ואכן, בשטח, חמאס, על כלל מוקדיה, מקדמת, ללא הרף, פיגועי חטיפה של ישראלים. עיקר המאמץ התנועתי מוכוון למימוש פיגועי חטיפה ב-איו"ש, אך גם ברצועה מוסיפה התנועה להיערך למימוש פיגועים מסוג זה בעתיד.

בפועל, מאז תחילת 2014, חמאס אחראית ל-10 מתוך 32 התרעות לפיגועי חטיפה ב-איו"ש.

סיכולים בולטים

להלן דוגמאות בולטות לפיגועי חטיפה, שקידמה התנועה, בשנים האחרונות, ואשר סוכלו בידי ישראל:

 

21.7.2024 14:31:14