28.2.2024 8:53:21
קריירה בשב"כ

טכנולוגיות

מערכות מידע

אגף טכנולוגיות מערכות המידע אמון על פיתוח מערכות ותשתיות חדשות פורצות דרך, בתחום הטכנולוגי מודיעיני מבצעי.

באגף תחומי עשייה מגוונים, בין השאר, מבוצעים פיתוחים מתקדמים בתחומי ה- Computer Vision ,Speech Recognition, Data Mining, Natural Language Processing ועוד.

האגף מקדם שימוש ביכולות  Machine Learning ואלגוריתמים מתחום ה- Deep Neural Networks,

זאת במטרה להתמודד עם הגידול המהיר בכמות, גיוון וקצב כניסת המידע ולאפשר זיהוי מובהק ואיכותי יותר לטובת אנשי המודיעין והמבצעים. 

עובדי האגף משולבים במגוון פעילויות מבצעיות ו-"מחוברים לשטח", מבינים את הצורך הטכנולוגי כבר

בשלבי התהוותו ומספקים פתרונות ב-TTM מהיר.

מערכות ותשתיות האגף משולבות בליבת העשייה ומהוות אמצעי לחימה מרכזיים ומשמעותיים ביכולת

להגעה למודיעין איכותי בזמן אמת וסיכול מבעוד מועד של כוונות לפגוע בנכסי מדינת ישראל.

 

יכולות אלו הינן ייחודיות לשירות ונחשבות ל-"State of The Art" בקרב קהיליית המודיעין והתעשייה.

האגף זכה בשנים האחרונות במספר פרסי ראש הממשלה להישג מודיעיני מבצעי על פיתוחים משמעותיים שביצע,

ותרמו רבות לביטחון המדינה

להגשת מועמדות לטכנולוגיית מערכות המידע

28.2.2024 8:53:21