פניות מטעם הציבור לשב"כ לרבות תלונות ציבור ניתן להעביר באמצעות:

אגף פניות הציבור במשרד ראה"מ
רחוב קפלן 3, הקריה, ירושלים 9195017
טלפון: 03-6109898
פקס: 02-5605000
מייל: pmo.heb@it.pmo.gov.il


קורות חיים ניתן להגיש דרך הקישור "מסלולי קריירה​" באתר זה.

פניות פרטניות שלא בדרך זו- לא תענינה.