28.2.2024 8:31:31
קריירה בשב"כ

יהודה בשן (בורשטין) ז"ל

בן צבי וגולדה
נולד בוילנה
תרס"ו, 03.06.1906
כ"ד שבט תשכ"ו, 14.02.1966
מקום קבורה: שיך אבריק
קורות חיים:

יהודה נולד בוילנה בשנת תרס"ו, 1906, להוריו גולדה ז"ל וצבי ז"ל בבית שהיה ספוג מורשת יהודית. נוסף על לימודי קודש ב"חדר" ובישיבת "כנסת בית יצחק", למד גם לימודים כלליים. כבר בנעוריו נירתם לעבודה ציבורית ושימש כיו"ר החלוץ המזרחי בוילנה וכחבר הוועד המרכזי של החלוץ המזרחי בליטא.

בשנת 1925, בהיותו בן 19, עם תום לימודיו בישיבה, עלה ארצה ומייד נירתם לפעילות חלוצית בשני תחומים: כיבוש העבודה וביטחון.

בצעדיו הראשונים בארץ, עבד כפועל חקלאי בכפר סבא, עד להצטרפותו לגרעין "מזרחי" להקמת "שדה יעקב". עבד בבניין בחיפה, בכיבוש העבודה בעכו, כפר סבא וזיכרון יעקב. במקביל, השתתף בעלייה על הקרקע בכבארה ובשיך- אבריק.

בשנת 1933, הצטרף כשומר לאגודת השומרים. נשא לאישה את שרה כהן ז"ל והקים משפחה בישראל.

בין השנים 1934 – 1937 שירת ב"משטרה המיוחדת" של ממשלת המנדט הבריטי, בדרגת קורפורל, כאחראי לביטחון המושבה מגדל.

בין השנים 1937 – 1944 שירת יהודה במשטרת היישובים העבריים כ"סרג'נט גושי" – אחראי על המושבה מגדל ולאחר מכן על יישובי הרי אפרים.

במקביל, שימש כמפקד מטעם "ההגנה" על חבל מגדל והרי אפרים וכן כקצין ש"י נפתי בעמק יזרעאל.

בשנת 1941 עקרה המשפחה ליקנעם ושם התגורר עם משפחתו עד יום מותו.

יהודה המשיך לעסוק בתפקידי שמירה וכן עבד בקק"ל בתחום מימוש רכישת הקרקעות.

עם קום המדינה מונה לסגן מושל צבאי גליל מזרחי.

בכל עיסוקיו בקרב האוכלוסייה הערבית, פיתח קשרי ידידות ועבודה עם תושבי האזור, היטיב להכירם וזכה להערכתם. עם הקמת השב"כ, צורף לשורותיו מתוך הערכה לבקיאותו בענייני המגזר הערבי בגליל.

החל לעבוד בשירות הביטחון בשנת 1950 ושימש סגן ר' אגף המיעוטים וממונה על המגזר הערבי במרחב צפון. בפיקודו בוצעו בשטח מבצעי סיכול ומבצעי מודיעין, ניטרול ומניעה- מבית ומחוץ.

יהודה נפטר במהלך עבודתו, ביום כ"ד שבט תשכ"ו, 14 פברואר 1966.

בן 60 היה במותו.

הניח אישה וחמישה ילדים, בנימין, אחיה, מאירה, אהרון ולב עמי. אחיה ז"ל נפטר ב- 1992.

קבור בקברות השומרים בשיך-אבריק.

 

 

יהי זכרו ברוך

28.2.2024 8:31:31