“מגן ולא יֵראה”

שירות הביטחון הכללי

להקדים בכל זמן ומקום,
בזכות אנשים בעלי תחושת שליחות,
למען ביטחון מדינת ישראל.

קריירה בשב"כ

גלו מידע נוסף לגבי תפקידים נבחרים בארגון

השב”כ על ציר הזמן